גיל הורסקי - טור אורח באתר וואלה

גיל הורסקי בטור באתר וואלה: הקשר בין רוסיה ואוקראינה לאגרי-פודטק הישראל

בטור אורח של גיל הורסקי (Gil Horsky) באתר וואלה, הוא העלה את הפוטנציאל הגדול של תעשיית האגרי-פודטק מישראל, להפוך לאחד הפתרונות להשגת ביטחון תזונתי כאן בישראל ובמדינות נוספות בעולם. הטור של הורסקי (Horsky) מגיע על רקע התייקרות מוצרי מזון רבים על המדפים, ולא רק בישראל, כאשר סיבה עיקרית לכך היא המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.

המחסור בדגנים, בשמנים, בדשנים ועוד, בשל המלחמה, לטענתו של הורסקי (Horsky), מובילים כולם להצפת הצורך והפוטנציאל של האגרי-פודטק הישראלי להפוך לאחד הפתרונות ביצירה של ביטחון תזונתי בעולם. בכך, 'מסייע' נשיא רוסיה פוטין באופן עקיף לתעשייה זו.

נגישות